Formand :		Peter Christensen	tlf. 20 30 23 10

Næstformand :		Jytte Als		tlf. 25 13 55 54

Kasserer :		Anton Gade		tlf. 20 43 62 89

Sekretær :		Per Skårup Nymark	tlf. 22 51 07 98

Bestyrelsesmedlem :	Grete Rydder	 	tlf. 21 84 17 37
			Inger Madsen		tlf. 50 54 94 20
			Conny Selbach		tlf. 50 42 75 51
			
Suppleant :		Lis B. Pedersen		tlf. 27 21 22 90
			Lars Juncher		tlf. 40 61 22 51

Rejseudvalg:		Anton - Peter - Lars Juncher - Lone	
				

Pilemester:		Lars Juncher		tlf. 40 61 22 51
Hjælpere:		Lars Skødt Yde
			Per Nymark
			Arne Bak

			
Depotbestyrer:		Jytte Als		tlf. 25 13 55 54