Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Motionstur d.-02-05-2018. Dagens tur var annonceret til at foregå på Gjesinggård, som ligger efter Tvede ud ad Udbyhøjvej. Anders & Karen stod og tog imod os ude på gårdspladsen, man kan godt fornemme at det er et stort landbrug vi er kommet ud til, der er orden i tingene. 48 forventningsfulde Fodslawere mødte op, nogle var der for første gang, andre har været her før, for det er heldigvis en årlig tilbage vendende tur de laver efter aftale med godsejeren. Anders startede med at fortælle om godsets historie, som har været i den samme slægts eje gennem de sidste 400 år. Derefter førte han os øst på, ned ad bakken bag om hovedbygningen så vi kunne se den lå på toppen af bakken, og er bygget i Barok stil. Vi fortsatte nord på ud igennem engene, det bliver aldrig flottere end sådan en dejlig aften her først i maj, et herligt dyreliv med svaner i søen og alle mulig andre fugle arter. Vi nåede helt om til pumpestationen ved Tørring kær. Her er der lavet et udsigtstårn på toppen af pumpestationen, heroppe fra kan man kigge langt omkring, så også en flok rådyr ude i engene ca. 8 styk. Vi fortsatte videre rundt, her var der et vej T hvor vi delte os, nogle fortsatte op ad bakken, forbi 2 gamle egetræer, de andre fortsatte venstre om skovknolden op forbi 16 gravhøje som lå inde mellem træerne. Det sidste stykke vej ad de 8 km. endte oppe ad bakken til gårdspladsen. Her var et maskinhus stillet til rådighed, hvor der var tid til at nyde kaffen, og deres altid dejlige bagværk. Mange tak til Karen & Anders for deres altid veltilrettelagte ture, vi glæder os til 8 maj 2019. Mvh Torben P Madsen.