Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Træningstur 7. juni i Ulstrup Så kom dagen, hvor jeg havde skrevet mig på til en træningstur i Ulstrup. Jeg synes jo, jeg bor et skønt sted med masser af natur. Trods vejret mødte der 23 fra fodslaw op på Dannebrogspladsen. Vi startede ved Dannebrogspladsen, som før i tiden blev brugt til festlige lejligheder, især når der kom cirkus til byen, men pladsen er tit så blød at de ikke kan være der. Der er så blevet lavet en strukturplan fra Favrskovskommune, hvor der er tanker om at et frilufts- og aktivitetscenter ved Gudenå. Der er blevet lavet en ny ophalerplads til kanoer – legeplads – bygget 4 stk. shelters – træbro under broen – træbro fra Gudenådalens efterskole til campingpladsen Bamsebo. Der kommer ikke så mange penge fra kommunen, så der skal søges i fonde. Elrofonden har sponsoreret. Ellers er det frivillige, som skal sørge for ro og orden. Vi gik på træbroen til Bamsebo. Vi kom alle tørskoet til campingpladsen. Så kom vi forbi vores nye præstebolig, som lige er blevet bygget. Kirken som er ret ny. Den er bygget af flere omgange. Skibet blev taget i brug i 1953. Apsis, koret og tårnet i 1961. Så drog vi op gennem skoven til et af Ulstrups nyeste udstykninger. Det er en noget blandet bebyggelse med murstenshuse – træhuse – huse af beton. Jeg synes, det gør det til et skønt sted. Så tog regnen til mens vi gik retur til Ulstrup by ad en flisebelagt sti, som er belyst, når det er mørkt. Blev anlagt da det var Hvorslev kommune. I selve Ulstrup by er der ikke de store ting at vise frem. Vi kom forbi ældrecentret med tilhørende boliger. Vi har også skole og Ulstruphallen, hvor der er stor aktivitet. Kaffen fik vi i shelterne på Dannebrospladsen i næsten tørvejr. Kaffe og kage var der nok af. Jeg havde jo læst på lektien, så jeg havde bagt til 40 – 50 personer. Men vi har jo vores gule mænd, der har arbejdet i Ulstrup siden tror det er 2014. De er altid taknemmelig for et stykke kage. Grethe Kjærgaard