Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Siderne her er tænkt som en lille "appetitvækker". Det er omtaler af vores første aktivitet i måneden. Vi har selvfølgelig aktiviteter hver uge, men det kan i læse mere om i vores medlemsblad "Stafetten". Aktiviteterne kan være: Træningstur, Bankospil Bustur, Filmaften, Samkørselstur, - eller hvad medlemmerne nu finder på. Se mere om, hvad vi laver i Kalenderen.